Decyzja środowiskowa dla ECO wydana

Samorząd Rudy Śląskiej wydał decyzję środowiskową dla elektrociepłowni Ekologiczne Centrum Odzysku. W dokumencie zostały określone wymagania dotyczące budowy i eksploatacji ECO, które inwestycja musi spełnić, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców oraz środowiska. Wydanie decyzji stanowi zwieńczenie blisko rocznego postępowania administracyjnego oraz konsultacji społecznych prowadzonych od kwietnia ubiegłego roku przez inwestora.

Wśród warunków określonych w wydanej decyzji znajdują się przede wszystkim wymagania dotyczące instalacji zabezpieczeń oraz monitoringu emisji. Spełnienie szeregu obowiązków, które rudzki magistrat nałożył na inwestora stanowi gwarancję jakości. Elektrociepłownia będzie całkowicie bezpieczna dla mieszkańców oraz środowiska, a jej funkcjonowanie nie będzie się wiązało z uciążliwościami dla otoczenia.

Decyzja nie jest ostateczna – stronom przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Po wydaniu ostatecznej decyzji inwestor będzie mógł złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę elektrociepłowni, a następnie rozpocząć prace budowlane na trenach przemysłowych leżących obok DTŚ.

Pozytywna decyzja samorządu stanowi wynik blisko rocznego postępowania administracyjnego prowadzonego przez samorząd Rudy Śląskiej. Jego częścią była publikacja raportu oddziaływania inwestycji na środowisko oraz styczniowa rozprawa z udziałem mieszkańców oraz zainteresowanych organizacji. Od początku postępowanie prowadzone było z zachowaniem pełnej jawności i dostępu do informacji dla mieszkańców. Ważnym wsparciem tego procesu były konsultacje społeczne prowadzone w Rudzie Śląskiej przez inwestora, dzięki którym każda z zainteresowanych stron uzyskała możliwość wypowiedzenia się na temat planowanej inwestycji, jak również przedstawienia swoich uwag i wątpliwości. Jednym z ważniejszych elementów procesu konsultacji było powołanie Lokalnego Forum Dialogu składającego się z zainteresowanych inwestycją osób fizycznych i organizacji. Jego najbliższe spotkanie odbędzie się w połowie lipca.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *