Celem ENERIS jest budowanie trwałych, dobrych relacji ze społecznością lokalną, tam gdzie firma planuje i realizuje swoje inwestycje. Dlatego tak wielką wagą przywiązujemy do dialogu i wsłuchiwania się w potrzeby naszych sąsiadów.

W ramach projektu ECO przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb i oczekiwań społecznych w oparciu o wywiady z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz warsztaty z liderami opinii.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, który możliwy będzie podczas:

2 czerwca 2016
Punkt konsultacyjny Ekologicznego Centrum Odzysku
MCK w Rudzie Śląskiej, sala bankietowa, ul. Niedurnego 69, godziny: 15.00-19.00

2-9 czerwca 2016
Wystawa: Ekologiczne Centrum Odzysku w Rudzie Śląskiej
MCK w Rudzie Śląskiej, sala bankietowa, ul. Niedurnego 69

8 czerwca 2016
Punkt konsultacyjny Ekologicznego Centrum Odzysku
MCK w Rudzie Śląskiej, sala bankietowa ul. Niedurnego 69, godziny: 15.00-19.00

19 lipca 2016
Namiot Konsultacyjny przy ul. Wawelskiej, parking w okolicach Przychodni Lekarskiej s.c. NZOZ
15.00-18.00

20 lipca 2016
Namiot Konsultacyjny przy ul. Gwardii Ludowej, parking osiedla Kaufhaus
15.00-18.00

21 lipca 2016
Namiot Konsultacyjny przy ul. Dworcowej 23 (Ruda Śląska Chebzie)
15.00-18.00

Terminy i miejsca publicznej Prezentacji Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz Panel Ekspertów zostaną podane po rozpoczęciu formalnej procedury konsultacyjnej.

Dla przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy przewidujemy również udział w:

Lokalnym Forum Dialogu (od połowy czerwca 2016r), którego zadaniem będzie wzajemna wymiana informacji, potrzeb i oczekiwań wobec projektu ECO w ramach cyklicznych spotkań.

Pracach Zespołu Monitorującego na dalszym etapie inwestycji (spotkania co pół roku).