Lokalne Forum Dialogu o ekologicznej elektrociepłowni ECO

Jak zagospodarować fragment działki wokół ECO przeznaczony dla mieszkańców? Jakie są kolejne kroki w procedurze przybliżającej do rozpoczęcia inwestycji oraz zasady prawidłowej segregacji odpadów w Rudzie Śląskiej – to główne tematy kolejnego spotkania Lokalnego Forum Dialogu dla Ekologicznego Centrum Odzysku w Rudzie Śląskiej.

Mieszkańcy uczestniczą w inwestycji

Teren na grilla? Ścieżka edukacyjna? A może siłownia na świeżym powietrzu? To wstępne propozycje zagospodarowania fragmentu 16 ha działki przy zbiegu DTŚ i Trasy N-S, przy której powstanie Ekologiczne Centrum Odzysku, czyli nowoczesna elektrociepłownia zasilana odpadami resztkowymi oraz osadami ściekowymi. ECO będzie wytwarzać energię elektryczną, ciepło oraz chłód na potrzeby mieszkańców oraz przemysłu w Rudzie Śląskiej. Dyskusja na ten temat odbyła się podczas kolejnego spotkania Lokalnego Forum Dialogu, w skład którego weszli mieszkańcy Rudy Śląskiej i działacze ekologiczni zainteresowani czynnym uczestnictwem w decyzjach dotyczących powstawania tej inwestycji.

— Lokalne Forum Dialogu to ważny element prowadzonych przez nas, szeroko zakrojonych działań konsultacyjno-edukacyjnych, odbywających się od ponad roku na terenie Rudy Śląskiej. Wychodzimy bowiem z założenia, że przy tak ważnej inwestycji, jaką jest ECO elektrociepłownia, głos mieszkańców powinien być brany pod uwagę, a spotkania takie jak ostatnie dają wyśmienitą okazję do dyskusji, czy poznawania oczekiwań i planów obu stron

powiedział Arkadiusz Ociepka, członek zarządu ENERIS Ruda Śląska Sp. z o.o.

Gościem Lokalnego Forum Dialogu był Krzysztof Mejer, Zastępca Prezydenta Rudy Śląskiej, który omówił kwestie procedury administracyjnej związanej z inwestycją. Do wydanej przez rudzki magistrat decyzji środowiskowej, restrykcyjnie opisującej obowiązki inwestora podczas projektowania, budowy i eksploatacji ECO elektrociepłowni, dwie uprawnione organizacje złożyły odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Teraz od decyzji tego organu zależy, czy decyzja będzie ponownie rozpatrywana, czy też inwestor może przystąpić do kolejnego etapu administracyjnego, jakim jest wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Energetyczny klaster

Ponieważ z miejscem planowanej inwestycji sąsiaduje teren po dawnym składowisku odpadów komunalnych, na którym jeszcze przez wiele lat nie mogą być realizowane inwestycje wymagające robót ziemnych, inwestor ECO rozważa zakup lub dzierżawę tej działki i uruchomienie na tym terenie farmy fotowoltaicznej. Dzięki temu na terenie Rudy Śląskiej może powstać tzw. klaster energii, który da samorządowi lepszą kontrolę nad produkcją, dystrybucją i sprzedażą energii – a co za tym idzie – lepsze ceny dla mieszkańców i przemysłu. Pomysł ten jest w fazie początkowej, ale spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańcó w obecnych na spotkaniu Lokalnego Forum Dialogu.

Bezkolizyjny zjazd i podatki dla Rudy Śląskiej

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami złożonymi przez ENERIS, dojazd do Ekologicznego Centrum Odzysku będzie bezproblemowy dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Szacowana liczba 70 samochodów ciężarowych dziennie będzie dojeżdżać do elektrociepłowni bezkolizyjnym, specjalnie zaprojektowanym i wykonanym na koszt inwestora zjazdem z Drogowej Trasy Średnicowej. Nowa droga, o szerokości 7 metrów otrzymała już prawomocne pozwolenie budowlane. Prace ruszą po otrzymaniu pozwolenia na budowę dla ECO. W tym roku została również zarejestrowana w Rudzie Śląskiej spółka ENERIS Ruda Śląska sp. z o.o., która będzie odpowiadać za budowę i eksploatację ekologicznej elektrociepłowni. W ten sposób opłaty z tytułu podatków zasilą miejską kasę – szacuje się wpływy w wysokości około 1,3 mln złotych rocznie.

Teren przeznaczony na inwestycję

Spotkanie Lokalnego Forum Dialogu

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *