Chcemy stworzyć strefę aktywności ekonomicznej dedykowaną nowoczesnemu przemysłowi o wysokich wymaganiach w zakresie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną oraz chłód.

Troska o ochronę środowiska

Ekologiczne źródło energii oraz dobór projektów inwestycyjnych bazujących na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska. ECO rozwiązuje problem zabezpieczenia ciepła i energii dla dynamicznie rozwijającego się miasta poprzez odzysk energetyczny odpadów resztkowych i osadów ściekowych.

Harmonia z otoczeniem

Od terenów mieszkaniowych odgradza nas kilka przeszkód terenowych. Niemniej jako dobry gospodarz działki chcemy stać się także dobrym sąsiadem poprzez rewitalizację całej działki oraz stworzenie dostępnej i przyjaznej przestrzeni w jej fragmencie.

Nawiązanie do gospodarczej historii obszaru

Eksploatacja górnicza w XIX w., sąsiednia kopalnia Walenty Wawel, Zakład Profili Giętych „Huty Pokój".

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana będzie w Rudzie Śląskiej w bliskim sąsiedztwie Huty Pokój, Drogowej Trasy Średnicowej (własny, dedykowany zjazd) i Trasy N-S. W odległości 4 km na południe przebiega autostrada A4.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczenie podstawowe terenu to obiekty produkcyjne, obiekty służące gospodarowaniu odpadami, bazy, składy, magazyny. Maksymalna wysokość budynków wynosi 40m, a innych obiektów 90m.

RUDA ŚLĄSKA - DOBRY WYBÓR Samo centrum dwumilionowej Aglomeracji Śląskiej - 15 minut do miliona mieszkańców Teren do zagospodarowania - 16 h wolnej przestrzeni w centrum miasta Świetne skomunikowanie - Dedykowany zjazd z DTŚ, bez utrudnień dla mieszkańców Tradycja przemysłowa miejsca i otoczenia - Kopalnia Wawel, Huta Pokój

Korzyści

Dla mieszkańców

Ok 1,3 mln zł rocznie podatku dodatkowego w kasie miasta na realizację potrzeb mieszkańców Nowe możliwości zatrudnienia w innowacyjnych branżach Uporządkowanie i rewitalizacja działki Przeznaczenie fragmentu działki na potrzeby mieszkańców

Dla środowiska

Innowacyjna i cyrkularna gospodarka odpadowa w Rudzie Śląskiej Radykalna redukcja ilości składowanych odpadów Efekt środowiskowy – pełen odzysk surowcowy i energetyczny z osadów ściekowych i odpadów resztkowych Rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych Spełnienie obowiązku pełnego zagospodarowania odpadów i osadów ściekowych zgodnie z prawem polskim i dyrektywami europejskimi

Informacje i dane techniczne

Pobierz broszurę.