ENERIS to największa polska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, ekologicznej energetyki ze źródeł odnawialnych oraz wodno-ściekowej. Na terenie całego kraju realizujemy zadania dotyczące gospodarki komunalnej: odbioru, transportu i przetwarzania odpadów oraz odzysku surowców, produkujemy paliwo alternatywne RDF; odbiorcami naszych usług są zarówno samorządy jak i klienci biznesowi. Posiadamy również potencjał do budowy zindywidualizowanych rozwiązań dla naszych partnerów.

Od początku działania angażujemy się społecznie, przede wszystkim w działania edukacyjne, których celem jest zmiana negatywnych zachowań wobec środowiska czy odpowiedzialne postępowanie z odpadami. Nasza idea edukacyjna opiera się na haśle: Redukuj – Odzyskuj – Przetwarzaj. Redukuj swój wpływ na środowisko, Odzyskuj – tyle surowców, ile możliwe oraz Przetwarzaj – te odpady, których nie można odzyskać można jeszcze odzyskać w postaci energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

Od 1 lutego 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami, większościowym udziałowcem spółek Altvater Piła, ZGOK Balin, MPO Jaworzno oraz właścicielem ENERIS ECU.

ENERIS ma ambicje łączyć tradycje oferowania najwyższej jakości usług dla środowiska z nowoczesnym technologicznie i ekonomicznym podejściem do odzyskiwania zasobów. Więcej na: www.grupa-eneris.pl.