Prezentacja Raportu 10 stycznia

Serdecznie zapraszamy na Publiczną Prezentację Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Ekologicznego Centrum Odzysku w Rudzie Śląskiej. Spotkanie odbędzie się we wtorek 10 stycznia o godzinie 17.00 w Sali nr 1 w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Goduli 36.

W pierwszej części spotkania autorzy raportu przedstawią główne założenia projektu ECO oraz podsumują wnioski wynikające z dokumentu. W części drugiej spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania uwag oraz opinii.

Publiczna prezentacja raportu będzie prowadzona w formule wysłuchania publicznego przy udziale moderatora i potrwa do godziny 19.00.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na organizowaną12 stycznia (czwartek)przez Urząd Miasta Ruda Śląska rozprawę administracyjną dotyczącą projektu ECO przewidziany wcześniej Panel Ekspertów nie odbędzie się.

Publiczna Prezentacja Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko jest pozaustawową formą konsultacji służącą pogłębieniu wiedzy na temat planowanej inwestycji ECO.

Cały Raport dostępny jest tutaj.