Prezentacja Raportu – informacje

Publiczna Prezentacja Raportu jest formułą łączącą cechy wysłuchania publicznego z dyskusją prowadzoną przez moderatora. Polega ona na przedstawieniu inwestycji przez autorów Raportu i jednocześnie oddaniu głosu tym wszystkim, którzy uważają, że proponowane rozwiązania mogą mieć wpływ na reprezentowane przez nich interesy.

Spotkanie podzielone jest na dwie części. W pierwszej inwestor i autorzy Raportu Środowiskowe przedstawiają założenia dotyczące inwestycji w świetle prawa, obostrzeń formalnych i planów biznesowych. W drugiej części spotkania głos oddany jest uczestnikom. Dyskusja przebiega w sposób uporządkowany gwarantując wszystkim uczestnikom równe szanse zabierania głosu. Pytania zadawane są w turach –  po każdej turze 5 uwag/pytań ze strony interesariuszy, strona inwestorska przedstawia swoje stanowisko w przedstawionych kwestiach. Uwagi i pytania interesariuszy oraz odpowiedzi przedstawicieli inwestora są rejestrowane i protokołowane, a w zależności od ich zasadności wykorzystywane na dalszym etapie projektowym.

Publiczna Prezentacja Raportu jest pozaustawowym, dodatkowym działaniem  konsultacyjnym inwestora, odbywającym się w czasie 21-dni od daty wyłożenia Raportu do publicznego wglądu. Dodatkowa wymiana opinii daje szansę na zebranie uwag i wyjaśnienie wątpliwości związanych z zapisami Raportu.

Publiczna Prezentacja Raportu dla ECO odbędzie się 10 stycznia w godzinach od 17.00 do 19.00 w sali nr 1 Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Goduli 36 w Rudzie Śląskiej.

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z dokumentem  Zasady aktywnego uczestnictwa. Regulamin spotkania dostępny będzie także do wglądu przed spotkaniem.