Wkrótce wyłożenie Raportu

W wtorek 20 grudnia do Urzędu Miasta Ruda Śląska wpłynął Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu ECO uwzględniający uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Oznacza to, że wkrótce dokument zostanie wyłożony publicznie w celu składania uwag i opinii przez wszystkich zainteresowanych.

Ustawowe konsultacje społeczne raportu trwać będą (ustawowo) 21 dni od daty jego wyłożenia do publicznego wglądu. W tym terminie przewidziane są również dodatkowe działania konsultacyjne ze strony inwestora: Publiczna Prezentacja Raportu Oceny Oddziaływania Na Środowisko oraz Panel Ekspertów. Oba wydarzenia mają na celu przybliżyć zainteresowanym tę problematykę.

Zakładamy, że planowane spotkania będą miały miejsce po Nowym Roku.

Jak tylko znana będzie oficjalna data wyłożenia Raportu, przekażemy informację o konkretnych terminach i miejscu tych wydarzeń.