Zapraszamy na Lokalne Forum Dialogu

Zapraszamy na spotkanie Lokalnego Forum Dialogu dla Ekologicznego Centrum Odzysku w Rudzie Śląskiej. Będzie ono okazją do podsumowania dotychczasowych działań związanych z planowaną inwestycją.

Spotkanie odbędzie się 17 lipca 2017 r. o godzinie 17.00 w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Goduli 36